قسمت ثبت درخواست

همکار گرامی، با پر کردن فرم ذیل کارشناسان واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات در اسرع وقت به درخواست شما رسیدگی خواهند کرد

فرم ثبت

= +
: کد امنیتی

: نام
: نام خانوادگی
: تلفن همراه
: نام واحد
: شماره داخلی
: سمت